baser

November, 2017 – Fra et personligt og et forretningsmæssigt perspektiv forstår zeal, at tage fat om de konkrete udfordringer og omsætte disse til håndgribelige forbedringer som kan tages i brug med det samme. zeal forstår at arbejde med virksomhedens vækst og fremgang igennem organisatorisk udvikling og har været med til at danne et ledelsesgrundlag som bygger på forståelse af egne evner og hvordan ledelses-teamet skaber de bedste synergier for hinanden og medarbejderne. Vores medarbejdere mærket et konkret afkast af vores coaching med zeal, dels igennem bedre struktur, udviklede ledelsesegenskaber og større inddragelse.

Josefine Østerby og Christian Toft Jakobsen, Baser