Design models for hierarchical organizations: computation, information and decentralization

R. M. Burton and B. Obel, Design models for hierarchical organizations: computation, information and decentralization, Boston: Kluwer Academic Publishers, 1995.

  BibTeX

  @book {239,
  publisher = {Kluwer Academic Publishers},
  year = {1995},
  note = {Haves ikke HHÅ},
  title = {Design Models for Hierarchical Organizations: Computation, Information and Decentralization},
  priority = {0},
  organization = {Kluwer Academic Publishers},
  address = {Boston},
  biburl = {https://zeal.global/publications/},
  urltitle = {design-models-for-hierarchical-organizations-computation-information-and-decentralization},
  author = {Burton, Richard M and Obel, Børge}
  }